O vašej domovskej stránke

Vytlačiť

Vaša hlavná stránka je nastavená na zobrazovanie štyroch najnovších článkov z kategórie blogov v stĺpci. Potom sú tu odkazy na 4 ďalšie staršie články. Tieto čísla môžete zmeniť úpravou nastavení obsahu v záložke blogu vašej administrácie. V hornom menu nájdete odkaz na administračné rozhranie.

Ak chcete mať príspevky blogu rozdelené na dve časti - perex a potom úplný článok na samostatnej stránke, použite tlačidlo Čítať ďalej pre vloženie zlomu.

Na úplnej stránke uvidíte úvodný obsah a zvyšok článku. Ak chcete, môžete zmeniť nastavenia pre ukrytie perexu.