PS: Takže finálne, potrebujete SWAP? Ak máte 4GB RAM a nepoužívate GIMP, Darktable, Krita, Wine či Virtualbox, tak ani nie, ale upravte si swappiness na nižšiu hodnotu, optimalne 1. Pokiaľ máte 8GB a viac, tak SWAP nepotrebujete.   The swap tendanc

Vytlačiť

PS: Takže finálne, potrebujete SWAP? Ak máte 4GB RAM a nepoužívate GIMP, Darktable, Krita, Wine či Virtualbox, tak ani nie, ale upravte si swappiness na nižšiu hodnotu, optimalne 1. Pokiaľ máte 8GB a viac, tak SWAP nepotrebujete.


  The swap tendancy is way to high in Linux Mint. You can reduce it by following these steps: -open a terminal en type: cat /proc/sys/vm/swappiness The tendancy is probably '60', what good is for servers but is to high for normal users  

Príkaz v termináli:
sudo xed /etc/sysctl.conf

následne na koniec súboru pridajte:

# Zníženie použitia swap na použiteľnú úroveň
vm.swappiness=10

Uložte a reštartujte počítač. The rule is: 1GB RAM or more: set the swappiness to 10 Less then 1GB: set the swappiness to 1   Okamzite vypnutie pomocou prikazu: sudo swapoff -a

Tags: ,